HEM   |   OM FÖRETAGET   |   AKTUELLA TJÄNSTER   |   TAVLOR   |   KONTAKT
 
 
 
GESTALTTERAPI
TERAPI - INDIVIDUELLT, GRUPP OCH PAR
Gestaltterapi är en processorienterad och upplevelsebaserad samtalsterapi där du lär känna både dina tankar, känslor och kroppsliga signaler. Du blir mer medveten om hur du gör i olika situationer, hur du blir påverkad av olika personer du möter och vad som ligger i din historia som får dig att reagera som du gör. Grunden i Gestaltterapi är dialogen, mötet; mötet mellan dig och mig, mellan olika sidor inom dig, och dessutom hur du relaterar till andra människor. Den ökade medvetenheten öppnar upp för nya möjligheter. Jag använder mig av guidade meditationer, målning, "tomma stolen" och andra kreativa former som kan hjälpa dig i din process. Existentiella andliga frågor är en naturlig del av mitt arbete. Vi hjälps åt att finna din väg och din sanning inom dig, att våga lita på det du känner och den inre rösten som viskar.
Kontakta mig för mer information och tidsbokning >>


FAMILJEKONSTELLATIONERDina familjemönster följer dig i allt du gör, privat i dina relationer och professionellt i ditt arbete. Så som du lärde dig att hantera olika situationer som barn, så fortsätter du att möta omvärlden och livets alla prövningar som vuxen. Det var någon annans vilja som styrde dig. För att finna din inre frid måste du hitta tillbaka till DIN VILJA, som växer ur kärleken till dig själv. Den kan du enbart hitta då du går bakom dina uppfattningar, invändningar och rädslor. När du känner dig intrasslad, missnöjd och inte i harmoni med dig själv har du fastnat i någon av dina gamla mönster, "du blir en yngre version av dig själv". I konstellationsarbetet får du hjälp att se, uppleva och lämna tillbaka det som du burit på, som inte är ditt och som därmed hindrar dig från att vara DU fullt ut. Du får möjlighet att möta och träda in i ditt vuxna JAG att öppna grinden och gå in i ljuset, som på bilden.
Kontakta mig för mer information och tidsbokning >>


PROCESSHANDLEDNING


Att gå i handledning innebär att utvecklas och bli mer av den Du är. Att hitta de sidor inom Dig som Du gömt och glömt. Vi lär oss tidigt att dölja delar av oss själva, både inför andra och även för oss själva. Detta blir ett livsmönster. Vi har alla en strävan att hitta tillbaka till det unika i oss, till vår kärna.

Våra livsmönster har varit mycket viktiga, och idag hindrar de oss från att leva vårt liv fullt ut. När vi accepterar hela oss, som vi är blir det också naturligt att acceptera andra utan att döma eller fördöma.

Att komma till ro
Vi börjar alltid vår handledning med en stunds tystnad som ger dig möjlighet att landa i rummet. Du kan då släppa det du inte behöver i stunden och fokusera på dig och din process i nuet.
  • Att arbeta med dilemman, utmaningar, erfarenheter, ärenden, relationer i det yrkesmässiga sammanhanget samt att använda den dynamiska processen i gruppen
  • Andrum för reflektion och lärande
  • Kan handla om att ompröva kunskap, vilket ofta väcker motstånd
  • Utveckla inre självstöd
  • Delande är helande, d.v.s. du lär dig av att lyssna på din egen och andras berättelser
  • Ta ansvar för relationerna i gruppen
  • Träna på att ta och ge feedback
Dialogen är en del i handledningen. Jag ser också det värdefulla i kreativa processer därför använder jag bland annat bilder. Färdiga bilder, inre bilder genom visualiseringar och jag låter även de handledda få måla egna bilder. Reflekterande team är mycket effektfullt och inspirerande. Jag har en öppenhet för andliga och existentiella frågor. I vissa fall där jag bedömer det verksamt använder jag mig av konstellationsarbete (familjekonstellationer).

Existentiell processhandledning i palliativ vård. Innebär att vi fördjupar vår dialog kring livets viktiga teman. Vi låter dina känslor och frågor som väcks i ditt arbete vägleda dig till djupare förståelse. Att möta människor i livets slutskede och skapa möjlighet för existentiella samtal kräver mod och mognad. Vi skapar rum för att sätta ord på egna känslor, vad tankar på den egna döden väcker, tvivel, motstånd, osäkerhet, invändningar eller befrielse. Målet är att hitta din egen inre styrka för att du ska kunna känna att du gör ett gott arbete.
Kontakta mig för mer information och tidsbokning >>


INDIVIDUELL HANDLEDNING / COACHING
Personligt ledarskap; Du får hjälp att hitta det unika i din ledarstil och utveckla det. Handledning, Coaching ger dig en möjlighet att vidareutvecklas både i din yrkesroll och som person. Personligt ledarskap; Du får hjälp att hitta det unika i din ledarstil och utveckla det. Handledning, Coaching ger dig en möjlighet att vidareutvecklas både i din yrkesroll och som person.
Kontakta mig för mer information och tidsbokning >>


VEDIC ARTVedic Art är en form av måleri där du alltid gör "rätt". Om du målar och du inte är nöjd med det du ser kan du alltid måla över eller tvätta bort.

Denna härliga, kreativa och fria konstform kommer från de gamla Veda traditionerna och skapades i denna form av Curt Källman i slutet på 80-talet.

Den bygger på en metod med 17 principer som ger vägledning i målandet och hur vi kan leva våra liv. Det kan dölja sig många olika känslor som vi får möjlighet att uttrycka i form och färg utan ord eller tankar. Vi väcker och tillåter glädjen att skapa få ta sin plats.

Du kan läsa mer om Vedic Art på https://vedicart.com/sv/ursprunget

AKTUELLA DATUM FÖR KURSER I VEDIC ART MÅLERI
Vedic Art kurs på Bohus-Björkö. Njut av våren med måleri och skaparglädje på Vackra Bohus-Björkö. Läs mer >>
  • Grund- och fortsättningskurs 12-17 maj 2024, med Monica Cederholm och Marie Strid
  • Enbart fortsättningskurs i Vedic Art 23-26 Maj 2024, med Monica Cederholm
  • Grund- och fortsättningskurs Vedic Art 15-20 september 2024 med Monica Cederholm och Marie Strid
 
 
 
 
 
 
Ledarskap & Harmoni  |   0707-395993  |  Besöksadress: Smörblomsvägen 10, 475 37 Bohus-Björkö  |  monica@ledarskapharmoni.se