HEM   |   OM FÖRETAGET   |   AKTUELLA TJÄNSTER   |   TAVLOR   |   KONTAKT
 
 
 
MONICA CEDERHOLM
Diplomerad och auktoriserad Gestaltterapeut, Familjekonstellatör och Handledare

Att växa som människa innebär att acceptera mig själv som den jag är med mina kvalit er, min sårbarhet och mina brister. Jag kan bara hjälpa andra människor med deras utveckling om jag samtidigt arbetar med min egen. Jag försöker att leva efter dessa övertygelser, det känns som en förutsättning för att kunna stötta andra.

Jag blev diplomerad och auktoriserad gestaltterapeut 1990 på Gestaltakademin i Skandinavien (GA). Min grundutbildning är friskvårdskonsulent. Jag har arbetat som terapeut och handledare sedan 1985 både individuellt och med grupper, först som anställd och som egen företagare sedan 1989. Mina uppdragsgivare har bl.a. varit; Kommun, landsting, sjukvård, palliativa vården, kyrkan, skolan, Arbetsförmedlingen, feelgood, SAAB, Volvo, Ericsson. Jag är utbildad gestalthandledare och coach på GA. Jag har arbetat som lärare för blivande terapeuter i 4 år med konflikthantering och grupprocesser. Jag arbetar med Familjekonstellationer sedan 2001 och är utbildad av Albrecht Mahr. Medlem i Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) samt Svenska Handledarföreningen i psykosocialt arbete.

Jag arbetar...
 • gestaltterapeutiskt och pedagogiskt med individer, par och grupper sedan 1985.
 • med Systemiska konstellationer, Familjekonstellationer.
 • med handledning/Coaching i grupp och individuellt med chefer och annan personal.
 • med Konflikthantering.
 • med stödsamtal för tjänstemän från privata näringslivet.
 • som utbildningsterapeut för blivande terapeuter.
 • som Handledare för blivande terapeuter.
 • som egen företagare sedan 1989
Jag har alltid värnat om det friska inom människan och min tro är att vi alla har en längtan efter att utvecklas och bli hela . För att göra det behöver vi komma i balans. Vi behöver balans i våra relationer, i vårt arbete, i vad vi äter och dricker och att vi använder vår kropp på ett hälsobefrämjande sätt. Detta gör att jag har fokus på helheten i mitt möte med människor. Kropp, psyke, själ och ande är en helhet för mig. Jag har också en tro på att vi människor gör så gott vi kan utifrån våra förutsättningar.

När du ökar din medvetenhet om vem du är och vilka livsmönster du har kan du utvecklas både som individ och i din yrkesroll. Jag hjälper dig att spegla vad jag ser och känner. Jag är rak och ärlig på ett ödmjukt och respektfullt sätt. Jag visar hur din attityd och ditt förhållningssätt både formar ditt liv och påverkar hur du blir bemött av din omgivning.
Monica Cederholm. Diplomerad och auktoriserad Gestaltterapeut, Familjekonstellatör och Handledare
VÄRDEGRUND
 • Alla människor har en inre förmåga att vilja göra sitt bästa.
 • Människan har en stark drivkraft att vara i balans med sig själv och sin omgivning
 • Både kroppen och själen har en förmåga att hela sig själv.
VISION
Ledarskap & Harmoni vill bidra till att skapa själfulla arbetsplatser där klimatet är respektfullt och människor hittar sin kreativitet, sin sanning, glädjen och meningen med sitt arbete.
AFFÄRSID
Ledarskap & Harmoni coachar och handleder individer och grupper så att de på ett kreativt sätt hittar sin unika potential vilket gör att de växer både yrkesmässigt och personligt.
KUNDEN
Personer och företag som vill utveckla sin personal i en själfull, respektfull och kärleksfull anda. Där de mjuka värdena ses som en möjlighet och tillgång för människors personliga växande vilket för med sig att de blir kreativa och motiverade att prestera.
 
 
 
 
 
Ledarskap & Harmoni  |   0707-395993  |  Besöksadress: Smörblomsvägen 10, 475 37 Bohus-Björkö  |  monica@ledarskapharmoni.se